Meddelande

TillväxtGruppens roll

 

TillväxtGruppen har genom många olika företags- och marknadsaktiviteter kommit i kontakt med företag som befinner sig i en situation där man antingen vill sälja företaget eller borde köpa något företag för att säkerställa bolagets fortlevnad. Ofta kan en sådan position bilda grunden för en strukturlösning.

TillväxtGruppen identifierar kandidater och föreslår lämpliga spekulanter inom ramen för en strukturprofil. Vidare att medverka och utföra de olika aktiviteterna och faserna som beskrivs i de faser som bl.a. gäller vid köp- och försäljning av företag, då ofta ett strukturgrepp är en lösning på en köp- eller säljsituation. TillväxtGruppen tillhandahåller allt underlag som erfordras för att kunna åstadkomma denna strukturlösning.

Arbetet med att förbereda och genomföra en strukturlösning är ofta en mer komplicerad och tidsödande process som tar stora resurser i anspråk för involverade parter jämfört med ett traditionellt företagsköp eller försäljning. TillväxtGruppen medverkar och som projektledare driver på alla delar av strukturprocessen. Vi värdesätter att få komma in så tidigt som möjligt i processen.

Vi genomför analyser, marknadsbearbetning, utvärderar potentiella kandidater och konsekvens- och känslighetsanalyser. Vid ett samgående/fusioner är det väsentligt att bedöma om det finns logik i samgåendet? Finns det en gemensam vision, målbild, målsättning etc. Vem blir den nya management? Hur styrs förändringsarbetet? Är besluten förankrade mm. TillväxtGruppens roll är att aktivt medverka och bistå uppdragsgivare i dessa frågeställningar och själva strukturprocessen.

Strukturteam

Vid strukturprojekt medverkar olika samarbetspartner med specialistkompetens inom olika områden och branscher. Sammansättning av ett "strukturteam" görs från fall till fall och beroende på uppdrag och bransch. TillväxtGruppen har och bygger successivt upp ett större och bredare nätverk för att kunna genomföra uppdragen på bästa sätt och skapa bestående värdetillväxt för våra uppdragsgivare.

Huvudidén är att involvera olika branschspecialister och företagskonsulter inom M&A eller andra tillväxtskapande tjänster för snabbare och effektivare kunna avsluta en företagsaffär. I många fall finns det någon part som har säljarkontakt men inte rätt köpare eller tvärtom. I andra sammanhang kan en annan pusselbit var avgörande för ett avslut.

Vi tar gärna emot din intresseanmälan för medverkan.

TillväxtGruppen AB tel. 08-791 99 00

Kontakta; Sten-Åke Wedberg  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel 08 – 24 75 00 / 0708 - 780 930