Meddelande

Strukturaffärer

  

Med rätt affärskoncept och strategisk struktur, är ett annat sätt att skapa framgångsrika allianser/fusioner/ partnerskap, som kan ge betydande värdetillväxt för involverade parter.

Det är lättare att fokusera på kärnverksamheten när företaget är mindre och i ett tidigare utvecklingsskede. När företaget växer eller när företaget kommer in i mognadsstadiet är det ofta svårare för företaget att behålla fokus.

Ett samgående mellan bolag kan göras då parterna bedömer att en ny struktur får ett högre värde av det sammanlagda värdet av de involverade parternas företag, jämfört med respektive företagsvärde var för sig utan ett samgående. Samordningsvinster brukar spela en stor roll vid bedömningen.

<< Navigera i menyn till vänster.