Meddelande

Företagsförvärv

Att skapa värdetillväxt genom strategiska företagsförvärv, rätt planerade och genomförda kan vara det effektivaste, snabbaste och även det mest lönsamma sättet jämfört med att enbart växa organiskt och därmed på sikt även öka värdet av det egna företaget.

Att ständigt bevaka marknaden och kontinuerligt bedöma vilka företag som kan vara möjliga att förvärva kan vara mycket framgångsrikt. Ett företags livscykel följer ofta företagets livslängd för produkter och tjänster. Kontinuerlig utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster måste ske för ett företags fortlevnad. Ett alternativ eller kombination till en ren organisk tillväxt kan vara att förvärva nya produkter och/eller tjänster för att därmed utveckla företaget vidare.

<< Navigera i menyn till vänster.