Meddelande

Välkommen till TillväxtGruppen!

TillväxtGruppen vid strategiska företagsförvärv

 

TillväxtGruppen är idag ett oberoende "paraplybolag" för företag i samverkan med andra konsulter/ konsultbolag med kompetens inom M&A området och/eller branschspecialister.

TillväxtGruppen erbjuder främst tillväxtföretag och dess ägare rådgivning, projektledning och förmedling i samband med företagsköp, strukturaffärer, omstruktureringar, fusioner/allianser och företagsöverlåtelser för medelstora och större företag. Vi kan även via samarbetspartner medverka vid ägarspridning och kapitalanskaffning/private placement för onoterade företag genom riktade erbjudande till såväl institutioner, investerare och andra finansiella aktörer.

M&A TillväxtGruppen AB, startades upp i september 1997 av Lille-Bror Rylander och Sten-Åke Wedberg. Bolaget ägs  indirekt av Sten-Åke Wedberg genom Förvaltnings AB Dubbelwe. Grundarna baserade verksamheten på vardera mer än ca 25 års erfarenhet inom köp- och försäljning av företag. Huvudidén vid etableringen var att hjälpa företag som vill expandera via strategiska företagsförvärv.

TillväxtGruppen har successivt utvecklats att även erbjuda fler tjänster inom M&A området. Genom vårt företagsnamn vill vi förtydliga och beskriva, att vi vill verka inom tillväxt frågor och att våra relationer med kunder skall åstadkomma bestående värdetillväxt. M&A står för tjänsterna inom mergers & acquisitions, fusioner/sammanslagningar och företagsförvärv.