Meddelande

Rätt företagsaffärer?

 

Strukturaffärer är ett svårt hantverk med många fallgropar.

Vanliga orsaker till misslyckade kan vara; att finna rätt affärsmannaskap för att driva utvecklingen av strukturaffärerna, fel beskrivning av affärsidén och viktiga samband (vad tjänar man egentligen pengar på, motorn i företagen?), felbedömning av marknaden och efterfrågan, ej tillräckligt eller rätt analys av företagen/due diligence, för optimistiska kalkyler, uteblivna samordningseffekter, ej ägnat integrationen av de involverade företagen tillräckligt med uppmärksamhet, förbisett företagskulturer, management, ledningsstilar (som entreprenörsanda eller förvaltarskap) m.m.strukturaffarer2_2

De flesta företagsaffärer kräver ett stort engagemang från involverade parter. Vad händer med nyckelpersoner? Rätt sökkriterier och strategier kan undanröja fallgroparna och skapa möjligheter till en lyckad strukturlösning.

Själva genomförandet och integrationen, anses vara den kategori av problem som orsakar de flesta misslyckanden. Allra svårast är det att integrera tjänsteföretag.