Meddelande

Företagsöverlåtelser

Skälen kan vara många till att förändra ägandet.

Ett beslut att sälja företaget mognar ofta fram successivt. Som ett led i företagets utveckling eller att sälja för att trappa ner. För ägarleda företag är det inte självklart att nästa generation är beredd att ta vid. Diskretion vid företagsöverlåtelse kan vara av avgörande betydelse för att nå framgång.

Erfarenheten visar att lyckade företagsförsäljningar kräver ett snabbt genomförande från det att första kontakterna har tagits. Om försäljningen drar ut på tiden kan det uppstå läckor, informationsproblem och osäkerhet bland berörd personal, med ofta negativa konsekvenser för företagets resultat.

En företagsöverlåtelse berör många intressenter och med särskilda särintressen. Snabbhet förutsätter god planering.

En i rätt tid och väl planerad överlåtelse kan ha avgörande betydelse för ett företags värde.

 

<< Navigera i menyn till vänster.