Meddelande

Allianser/Partnerskap - andra sätt att nå målen

 

En strategisk allians eller partnerskap är ett annat sätt att uppnå strategiska mål genom företagssamarbete.

Det finns många anledningar till misslyckanden, men det finns en uppsjö av olika syften som förklarar varför man väljer att genomföra olika allianser. Det kan vara effektivitet, snabbhet, flexibilitet, marknadsskäl, produktionsskäl, utvecklingsskäl, transaktionskostnader, mm.

Ett antal stor företag kan komma att dominera vissa branscher och marknader. Resten kan komma att vara betydligt mindre och med speciell inriktning på bransch eller geografiskt samlad.

Nischa eller växa kan alltså var alternativa tillväxtmål. Strukturaffär kan omfatta såväl allianser som förvärv inom sina områden. I vissa branscher är det svårt att växa av egen kraft, det måste till förvärv/ strukturlösningar. Konsolidering och konjunktursvängningar kan komma att ge nya affärsmöjligheter och öppnar för ytterligare strukturaffärer.