Meddelande

Strategisk rådgivning

 

Strategi utgörs av ett integrerat handlingsmönster för att uppnå uppsatta mål genom att företagets resurser inriktas och samordnas. Syftet är att åstadkomma en varaktig konkurrensfördel som ger god lönsamhet.

Vi kan genom samarbetspartner medverka till att åstadkomma en s.k. strategisk ledning och förmågan att se mönster i omvärlden, identifiera förändringsbehov, utarbeta strategier för förändringar, tillhandahålla verktyg för förändring och kan i förekommande fall hjälpa till att genomföra strategin.

En av förutsättningarna är att man förstår branschlogiken.Vi ser strategisk företagsledning som viktigt, eftersom företag och organisationer är en integrerad del av samhället, så måste ledningarna följa utvecklingen (vid sidan av affärerna) inom främst tre varandra närstående områden nämligen, det ekonomiska, det sociala och det politiska.