Meddelande

Företagsvärde

De flesta värderingar är beroende av en väl genomarbetad företagsanalys för att kunna förstå vad det är som är "motorn" och värdedrivande i företaget och hur intjäningsförmågan kan se ut i framtiden.

Det finns många aspekter och kriterier som påverkar ett företags värde; Livscykeln, vilka olika Företagsskede man befinner sig i, Affärsidén, Marknadspotential, Kundstrukturer, Produkter & Tjänster, Human- och Strukturkapitalet etc. etc.

 

Företagscykel & värde?

Förutom teoretiska värderingsmodeller som ex; Avkastningsvärde – Substansvärde – Kassaflöde, bör man även lägga stor vikt vid de framtida möjligheterna bl.a.

Affärsidéns hållbarhet, Marknadspotential, Kundstrukturen, Sortiment/produkter/tjänster, Human- & Strukturkapitalet, Immateriella tillgångar samt säljarens motiv till att överlåta sitt företag m.m.

 

Livscykelns påverkan på värderingen

foretagsvarde