Meddelande

Rådgivning för värdeskapande tillväxt

 

TillväxtGruppens olika tjänsteområden finns presenterade på startsidan och övergripande enligt nedan information. Vid anlitande av våra tjänster är rådgivning en integrerad del av de olika processerna och separat ges även rådgivning i specifika skeden, vilket framgår enligt nedan beskrivning;

 

Allmän Rådgivning

Visioner och övergripande målsättningar

Strategiska tillväxtmål och medel

Allmän rådgivning och analys av olika affärsprocesser och vid ägarförändringar

Företagsledningskonsultation

Förhandlingar

Företagsvärde, värderingsutlåtande

Konsekvensanalyser

 

Vid Företagsförvärv

Förvärvsstrategier, förvärvsplaner, sökprofil

Strategiska företagsförvärv vid köpuppdrag

Marknadsundersökningar, marknadskartläggningar, branschanalyser av branscher, del segment eller specifika företag

Förvärvskonstruktioner, konsekvenser Due diligence processer (eko, juridisk, human)

Tillträde och formalia, handlingar till Bolagsverket

Integrationsprocessen, företagskulturundersökningar

 

Vid Strukturlösningar

Målsättningar och strategier

Strategisk inriktning och aktivitetsplaner

Marknadskartläggningar, omstruktureringar

Konstruktioner, konsekvenser

Tillträde och formalia, handlingar till Bolagsverket

Integrationsprocessen, företagskulturundersökningar

 

Vid Företagsöverlåtelser

Företagsanalyser, nuvärdesbeskrivning

Försäljningsstrategier

Företagsprissättning

PM, Sales Memorandum, företagsbeskrivning

Säljkonstruktioner, konsekvenser

Ägarspridningar

Avtalsutformning, utkast, avstämning med jurist

Tillträde och formalia, handlingar till Bolagsverket

 

Kapitalanskaffning

Finansteam sammansättes för uppdraget

Nulägesanalys, kapitalbehov, finansieringsanalyser

Utarbetande av affärs- & projektplan, finansieringsplaner

Handlingsplaner för finansiering, välja ut och kontakta lämpliga finansiärer

Konsekvensanalyser, prognoser, strukturer, ägarbild m.m.

Avslut och formalia