Meddelande

Förvärvsstrategier

forvarvsstrategier

 

Förvärv av företag bör jämföras med andra utvecklingsstrategier, såsom uppbyggnad av egen kompetens, kapacitet och marknads agerande etc. Vidare är det en kombination mellan affärsidé/visioner/strategi, möjligheter/hot, styrka/ svagheter, human/strukturkapital, marknad/försäljning produkter/tjänster och ekonomisk/finansiell status.

Framgången vid företagsförvärv kan vara helt beroende om det finns en utarbetad förvärvsstrategi och ett långsiktigt företagsmål. Företagsförvärv bör ses som en del av ett företags strategi och är ett medel för att genomföra den långsiktigt. För att lyckas i sin strategi bör man ha klara mål vad man vill uppnå.