Meddelande

Lönsam värdetillväxt i Finland

Hur skapa ytterligare lönsam värdetillväxt i Finland?

Som du säkert känner till är frågeställningarna och fallgroparna många, vid strategiska företagsförvärv. Att dessutom behärska den kulturella situationen kan ha en avgörande betydelse för slutresultatet. Du har kanske gått igenom denna process genom etablering av dotterbolag i bl.a. Finland.

Det finnas kanske anledningar att ytterligare expandera i Finland?

  • Ev. förvärv av konkurrent, men vill inte avslöja Dig i ett inledande skede?
  • Sprida riskerna genom förvärv av likvärdigt dotterbolag?
  • Gå in på ny marknad?
  • Utöka sortimentet?
  • Annat strategiskt val?

Genom vår samarbetspartner i Finland kan vi hjälpa Dig att komma igenom förvärvsprocessen på ett konfidentiellt och snabbare sätt. I vissa samhang kan anlitande av externa konsulter vara ett både mer kostnadseffektivt som resursmässigt bättre alternativ, än att genomföra hela processen själva. Vi kan hjälpa Dig i denna process och att ”öppna rätt dörrar”.

Våra Tjänster

Strategiska företagsförvärv, Tillväxtstrategier, Strukturaffärer, Private placement & Företagsöverlåtelser.

  • Tillväxt relaterade uppdrag – företagsförvärv / strukturlösningar / tillväxtstrategier. Uppdrag genomföres för tillväxtföretag / gasellföretag, medelstora företag, bolag med noteringsambitioner, börsnoterade företag, investerare som vill växa på via företagsköp och skapa nya lönsamma företagsgrupper.   
  • Vid ägarförändringar – företagsförsäljningar/ private placement. Uppdrag genomförs främst av ägarledda företag, generationsskiften, avknoppningar av icke strategiska innehav inom koncerner och medelstora företag inom tillverknings-, agentur-, grossist- & tjänsteföretag.

Vill du veta mer om våra tjänster är Du välkommen att kontakta oss. Alla kontakter sker konfidentiellt och utan förbindelse och vi beskriver gärna hur vi kan hjälpa till att åstadkomma ytterligare värdetillväxt i Finland för Dig och Ditt företag.

Invest in Finland word8

Kontaktman; Sten-Åke Wedberg

Tel 08-7919900

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.