Meddelande

Nu har du möjlighet att investera i ett spännande framtidsföretag inom Cleantech

 

Nu har du möjlighet att investera i ett spännande framtidsföretag inom Cleantech

 

Ett etablerat nischföretag inom belysningsbranschen söker finansiering för en verksamhetsutveckling innefattande marknadsexpansion och positionering högre upp i värdekedjan. För en investerare kan detta bestå av ett delägarskap samt ett aktivt engagemang och hjälp med affärsutveckling på minst styrelsenivå.

 

Produkterbjudande

 • Företaget har utvecklat ett styr- och övervakningssystem för Intelligent Vägbelysning,
 • Produkten ger stora möjligheter för kunden att reducera sina kostnader både när det gäller energi och underhållskostnader,
 • Mätningar på installerade system visar en energibesparing på 50-60%, 
 • Produkten är flexibel och ger olika instegsmöjligheter som kan anpassas till kundens situation och investeringstakt,   
 • Ett stort antal referenskunder finns med nyckelkunder som Göteborg och Stockholm stad samt Vägverket och Banverket,
 • Vidareutvecklingen av produkterbjudandet drivs i huvudsak av utveckling av tjänster.

 

Företagsöversikt 

 • Etablerat 1995,
 • Omsättning 2009 ca 9 MSEK,
 • Anställda 5 personer samt externa konsultresurser,
 • Hög kompetens inom sin marknadsnisch,
 • Flexibel slimmad organisation med hög entreprenörsanda,
 • Beläget i Stockholmsregionen, 
 • Företaget är nu inne i en förändringsprocess från produktorientering till tjänste- & serviceinriktad verksamhet, som ger möjlighet till en bättre kontakt med slutkund, ökad applikationskompetens och därmed en bättre möjlighet att själv påverka sin marknadsposition och lönsamhet.

 

Företaget befinner sig i en marknadsposition, där det finns mycket stor potential till vidareutveckling.  Bolaget har många styrkefaktorer och framtidsmöjligheter vilket med den profil företaget representerar är en mycket god plattform och grund för ytterligare tillväxtmöjligheter. Ägarna vill nu få finna en investerare / delägare, som vill vara med på denna spännande framtidsresa gemensamt med nuvarande ägare.

Kontakta oss för en vidare presentation av Dina intentioner som tänkt investerare / delägare. Naturligtvis under den sekretess Du kräver per telefon, telefax, e-mail. Stämmer Din sökprofil på företaget, så kanske detta är första steget mot en intressant ny värdeutveckling. Före utlämnande av information vill vi ha en sekretessförbindelse undertecknad.

Kontaktperson; Sten-Åke Wedberg

Tel Dir. 08 - 24 75 00 | mobil 070 - 878 09 30                    

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.