Meddelande

Köpuppdrag - företag köpes

kopuppdrag

 

Sökprofil vid företagsförvärv

Nedan lämnas övergripande information om den sökprofil som några av våra Uppdragsgivare / Köpare / Investerare söker. Det kan variera från enstaka köp till en kontinuerlig förvärvsstrategi.

Kontakta Sten-Åke Wedberg för en vidare dialog

mobil 070- 878 09 30 / 08-24 75 00

Mail; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Att finna och sälja till rätt köpare…

TillväxtGruppen har en Köpare / uppdragsgivare som vill expandera vidare genom förvärv av företag, inom nuvarande nischer, se nedan samt ev. nytt affärsområde;

El komponenter – Specialkabel, elektriska isolationsmaterial, elmiljö och elteknik m.m.

Elektroniksektorn – Anpassade elektroniklösningar för industrin

Säkerhetssektorn –  Brandlarm, Inbrottslarm, passersystem, nödbelysning, CCTV 

Belysning – Professionella belysningsprodukter för offentlig och industriell miljö

Materialhantering – Lyft- och godshanteringsanordningar

Mätinstrument – För industriella behov

ButikskommunikationProdukter och lösningar för butiksinformation och skyltning

Nytt affärsområde – mottagliga för förslag.

Köparen är en privatägd företagsgrupp (med total oms. ca 2,7 miljarder kr)med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produkt- och marknadsnischer.Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas och många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning.

Bolagen drivs helt självständiga. De flesta tidigare ägarna har fortsatt ansvar för verksamheten och ofta med någon form av incitamentsavtal. Genom att etablera olika industrigrupper har man skapat olika skalfördelar och synergier för fortsatt utveckling. Köparen kan dessutom tillföra finansiell kompetens och medverka i olika framtida förändringsprocesser.

Kontakta oss om Du önskar få mer information eller gå vidare med en villkorslös diskussion. Kontakterna förs naturligtvis under den sekretess Du kräver. Du når oss per telefon, e-mail.

Med vänlig hälsning

Sten-Åke Wedberg                                                                  

Tel; 070-878 09 30                           

Mail; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Teknikorienterat företag gärna inom Kvalitetskontroll / Mätteknik sökes.

 • Gärna nischorienterat och väletablerat på marknaden
 • Egna produkter
 • Exportpotential
 • Kan ha liten egen tillverkning och/eller agenturer
 • Väl fungerande organisation
 • Beläget helst i Stockholm/Mälardalen
 • Omsättning nivån 30-100 MSEK

Köparen ett teknikorienterat familjeägt investmentbolag önskar förvärva 100 % men en överlåtelse kan ske successivt.

Kontakta Sten-Åke Wedberg för mer information.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

070-878 09 30

 

Miljöteknik företag  

Bolag inom miljöteknik med omsättning minst 200-300 Mkr sökes.

 

Byggbolag

 • Byggbolag sökes med en omsättning gärna från 50 till 250 MSEK och beläget i mellan och södra Sverige. Vår uppdragsgivare är en utlandssvensk som verkat inom byggnadssektorn en längre tid utomlands och vill nu förvärva något utvecklingsbart byggnadsföretag i Sverige.

  

El & Elektronikföretag

 • El- & Elektronik företag sökes som komplettering till nuvarabde verksamhet.
 • Företagsgrupp verksam inom sektorn el och elektronik söker kompletteringsförvärv av företag med en omsättning från 10-200 Mkr. Belägenhet i en radie ca 20 mil från Stockholm. (vid större förvärv i hela landet). Inriktning såväl tillverkning, montering och/eller agenturverksamhet. Ett ytterligare verksamhetsområde med vissa skalfördelar kan även vara mycket intressant.

Handelsföretag

 • Investerare med internationell anknytning söker handelsföretag i Sverige / Norden med starka varumärken och väl fungerande organisation. Min omsättning 100-150 MSEK.

Industriprodukter

 • Industrikoncern söker industriinriktade nischföretag med 30-50 Mkr i omsättning. Branschen kan vara i svag eller stark tillväxt. Verksamheten skall ha egen förädling med exportpotential. Företaget bör vara lönsamt och ha positivt kassaflöde. Det är en fördel om det ligger pendelavstånd från Stockholm. Förvärv av 100 %.
 • Investerare med en omfattande handel och industriell verksamhet söker ytterligare verksamheter, affärsområden i storleksordning 30-200 MSEK. Ett klart önskemål vid ett förvärv är att verksamheten har en fungerande management vid övertagandet.
 • Företagsledare med gedigen erfarenhet inom ägarledda företag söker investeringsobjekt från 50-300 MSEK i omsättning, gärna belägna på västkusten/Halland.
 • Mindre agenturföretag av industrivaror söker kompletteringsförvärv. Oms upptill ca 20 MSEK.

Konsumentvaror

 • Företag med en ett framgångsrikt koncept inom främst konsumentvaror / media söker företag att investera i / förvärva.

Marknadsnotering

 • En Fondkommissionärs firma söker företag som ser en marknadsnotering som ett alternativ till en traditionell försäljning. Ni kanske står inför ett generationsskifte och inga arvingar som tar vid? Kraftig tillväxttakt som erfordrar ytterligare rörelsekapital? Strategiska företagsförvärv, som normalt sett verkar för stora att köpa. Byggt upp mycket substans och svårt att lösa ut delägare? Allmänt strukturella förändringar i er bransch?

 

Materialhantering

 • Industrigrupp verksam inom materialhantering söker allmänt inom lyftteknik för att förbättra arbetssituationerna inom arbetslivet och genom fokusering på säkerhet via ergonomi.

Mogna företag

 • Riskkapitalbolag vill investera i företag i mogna branscher inom tillverkning, handel eller service belägna i Sverige. Omsättning ca 75 - 500 MSEK. Vår uppdragsgivare är finansiellt stark och besitter stor erfarenhet. Investeraren utövar ett aktivt ägarskap i förvärvade bolag och eftersträvar därför bestämmande inflytande.
 • Investmentbolag söker investeringsobjekt, med en omsättning om ca 30-150 MSEK. Stabilt positivt kassaflöde. Stark balansräkning. Stark marknadsposition. Med ett transaktionsvärde mellan 10 - 100 MSEK. Gärna bolag som inför förändringar av ägarstrukturen och där man kan ta ett tydligt majoritets ägande.
 • Riskkapitalbolag vill investera i företag där; man hindras i sin utveckling p.g.a. brist på kapital, välskötta och lönsamma företag men som har svårighet att finansiera tillväxt och nödvändiga investeringar, finansiering av investeringar/strukturaffärer men saknar möjlighet att finansiera genomförandet och försäljning till personal / MBO lösningar och svårt med bankfinansiering.

Nischprodukter

 • Mycket finansiellt stark internationell koncern söker nischprodukter överstigande 100 MSEK i omsättning.

Fastighetsrelaterade Serviceföretag

 • Framgångsrikt företag inom sektorn Fastighetsrelaterad inomhusservice & tjänster söker kompletteringsförvärv, som ex klimat & energi, system för energibesparingar, värme & kyla, tekniska konsulter mm.

 

Sjukvårdsprodukter / Medical sektorn

 • Välkonsoliderad företagsgrupp i stark utveckling söker företag inom sjukvårdssektorn med inriktning på patientlyft eller närliggande områden.
 • Företag på västkusten söker mindre verksamhet inom sjukvårdssektorn/medical.

Säkerhetssektorn

 • Företag inom en större koncern söker företag inom säkerhetssektorn. Ambitionen är att ytterligare växa organiskt och genom företagsförvärv av ett eller flera företag.

 

Tjänste- & kunskapsföretag

 • Företag inom tjänstesektorn med fördjupade kundrelationer sökes för uppbyggnad av ny företagsgrupp.
 • Företag verksam inom Callcenter branschen söker kompletteringsförvärv.

Kontakta; Sten-Åke Wedberg, Mail; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel. 070-878 09 30 / 08-24 75 00