Meddelande

Byggbolag överlåtes

Verksamheten är väletablerad och befinner sig i en bra marknadsposition. Ägaren har under årens lopp byggt upp en väl fungerande verksamhet med mycket gott renommé på sin marknad. Med denna välgrundade plattform finns en stor potential för en fortsatt expansion. Ägaren befinner sig nu i en situation för att planera en succession och söker en köpare/investerare.

En första övergripande information om bolaget;
• Välkänt och etablerat på sin marknad
• Mycket gott renommé bland sina trogna kunder
• Ramavtal med kommuner
• Hög personlig service med kunnig och kompetent personal
• Strategiskt utmärkt läge södra delen av stor Stockholm
• Verksamheten bedrivs i en mindre ändamålsenlig egen fastighet.
• Omsättning 50-60 MSEK
• God lönsamhet

Kontakta oss för en vidare presentation av dina framtidsintentioner om en investering inom byggnadssektorn. Naturligtvis under den sekretess Du kräver.

Ägaren vill även ha en diskret handläggning av denna överlåtelse. Före utlämnande av bolagsnamn vill vi ha undertecknat en sekretessförbindelse.

Med vänliga hälsningar

Sten-Åke Wedberg
Mobil; 070-878 09 30