Meddelande

Serviceföretag inom fastighetssektorn köpes...

För Uppdragsgivares räkning söker vi nu

 

fastighetsrelaterade serviceföretag inom sektorerna:

  • Elinstallationer,
  • Ventilationsarbeten,
  • Kyl & frysinstallationer,
  • Klimat & energi rent allmänt,
  • Värme & sanitetsarbeten,
  • VVS arbeten,
  • Teknisk konsultverksamhet inom fastighetssektorn,
  • Övriga fastighetsrelaterade serviceförtag.

 

Köparen är finansiellt stark och besitter stor erfarenhet av att hantera ägarförändringar. Man är idag ägare till ett antal serviceföretag inom fastighetssektorn, som alla drivs som självständiga enheter inom en s.k. paraplyorganisation, där man månar om en välutvecklad affärsanda.

Är det fråga om ett rent generationsskiften gäller det att finna en smidig övergång. Alternativt kan vara att Du som säljaren driver företaget vidare men i en större struktur och miljö och med de fördelar detta kan innebära. Genom att Köparen kan tillföra kompetens, synergieffekter och kapital, kan Du som säljare fokusera på själva företagets kärnverksamhet. Köparen utövar ett aktivt ägarskap i förvärvade företag för en gemensam och sund utveckling inom företagsgruppen.

 

Kontakta oss

Kontakta oss om Du önskar gå vidare med en villkorslös diskussion. Kontakterna förs naturligtvis under den sekretess Du kräver och Du når oss per telefon, telefax, e-mail. Vid en kontakt beskriver vi gärna och ger ytterligare information om hur vi inom TillväxtGruppen kan finna en bra lösning för Dig med vår uppdragsgivare.

 

Med vänlig hälsning

Sten-Åke Wedberg                                                                   

Tel 08 – 24 75 00 | 08- 791 99 00,

Fax 08-791 96 00                                    

Mail; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.