Meddelande

Växa genom strategisk expansion

 

Företagsförvärv rätt planerat och genomfört är ett utomordentligt effektivt sätt att steg för steg; 

 • tränga in på nya marknader,
 • få marknadsdominans/stärka marknadspositionen,
 • utöka sortiment och/eller tjänsteutbudet,
 • utnyttja eget kunnande,
 • nå en effektivare struktur,
 • stordriftsfördelar,
 • riskspridning (inom kärnområdet eller ren diversifiering),
 • stoppa konkurrenter.

Andra möjligheter man kan se är att;

 • öka effektiviteten hos förvärvsföretaget genom att bryta ut en mindre kompetent ledning,
 • skattemässiga samordningsvinster,
 • tillväxt i det förvärvade företaget,
 • förväntningar om vinster genom effektivitetsförbättringar,
 • strävan efter tillväxt i produktion, försäljning och realkapital.

 

Att utöka nuvarande marknad och sortiment eller att tränga in på helt ny marknader eller åstadkomma helt nytt sortiment kan ske snabbt och effektivt genom företagsförvärv. Den välkända marknads- & sortimentsmatrisen kan bl.a. ligga till grund för den strategiska inriktningen och planeringen.

marknad-sort