Meddelande

TillväxtGruppens roll i Förvärvsprocessen

 

Företagsförvärv av rätt företag...

TillväxtGruppens roll är att bistå Köparen i denna förvärvsprocess genom att idémässigt och med lämpliga företag se till att man kan genomföra rätt företagsförvärv. En genomtänkt sökprofil för ett förvärv är en av förutsättningen för att TillväxtGruppen skall kunna bearbeta "rätt företag" och snabbare och effektivare nå resultat.

Kontaktvägarna är många och en viktig länk är kontakter med företags ägare som nu eller på sikt vill förändra sitt ägande. Kontakter sker med företag baserad på marknadskartläggningar och kontakt med företag, vilka som regel inte är till salu, eller finns på någon säljlista.

TillväxtGruppen påtar sig att efter en presentation av företagskontakter och direktiv från Köparen, ta fram en övergripande företagsprofil och gemensamt lägga upp en handlingsplan för vidare kontakt med respektive företag. Detta för att etablera sammanträffande med företagsägarna, där det primära syftet är att utröna huruvida ägarna är beredd att diskutera en försäljning/affärstransaktion i någon form, nu eller på sikt.

Vidare att medverka och utföra de olika aktiviteterna och faserna i nedan beskrivna process och gärna i samverkan med Köparens andra rådgivare, som revisor, styrelse, etc. om Köparen så finner lämpligt. TillväxtGruppen tillhandahåller allt underlag som erfordras för att kunna åstadkomma ett köp.

Som Köpare kan Du ha olika anspråk på TillväxtGruppens medverkan, från ett aktivt sökuppdrag med medverkan i hela förvärvsprocessen eller till ett s.k. "dörröppnare". Som TillväxtGruppens uppdragsgivare väljer Du själv när information om Dig som Köpare skall lämnas ut.