Meddelande

Många fallgropar

                                                                      

Varför misslyckas så många företagsköp ?

Förvärv av företag är ett svårt hantverk med många fallgropar. Det gäller att vända på alla stenarna för att undvika misstag.

Vanliga orsaker till misslyckande kan vara;

  • fel beskrivning av affärsidén och viktiga samband (vad tjänar man egentligen pengar på, motorn i företaget?),
  • felbedömning av marknaden/efterfrågan,
  • ej tillräckligt eller rätt analys av företaget/due diligence,
  • för optimistiska kalkyler,
  • uteblivna synergier,
  • ej ägnat integrationen av det köpande företaget tillräckligt med uppmärksamhet,
  • förbisett företagskulturer,
  • management, ledningsstilar (som entreprenörskap eller förvaltarskap) m.m.
  • Själva genomförandet och integration av ett köp anses vara den kategori av problem som orsakar flest misslyckanden.