Meddelande

TillväxtGruppens uppdragsgivare

 

Vi bearbetar marknaden kontinuerligt och får uppdrag inom Tillverkningsindustrin, Agentur / Importföretag, Grossist / Handelsföretag och företag inom Kunskaps / Tjänstesektorn och i de flesta branscher och främst på den svenska marknaden. Genom att vi är väletablerade på marknaden, får även förtroende till uppdrag via revisorer, banker, affärsjurister, samarbetspartner med flera konsulter.

Köpuppdrag - Strukturuppdrag

Uppdrag kan vara allt ifrån företag eller personer i ledande ställning i affärslivet, som vill förvärva ett företag alternativt bygga upp en ny företagsgrupp eller större bolag, börsnoterade företag som vill ha hjälp med hela processen eller vissa delar av sökprocessen och då främst kontaktskapande aktiviteter.

 • Vid köpuppdrag strävar vi efter långvariga kundrelationer med våra uppdragsgivare och som kan ex. ha följande tillväxtstrategier:
 • Tillväxtföretag Kompletteringsförvärv
 • Strukturaffärer & företagsbyggande
 • Nya affärsområden – ytterligare nytt ”verksamhetsben”
 • Förvärv som levebröd

Ex på uppdragsgivare;

 • Uppdragsgivare som förvärvat bolag genom oss och kontinuerligt söker nya kompletteringsköp
 • Tillväxtföretag, expansiva företag
 • Företag med noteringsambitioner
 • Investerare/investmentbolag som vill bygga nya företagsgrupper
 • Riskkapitalbolag och gärna med strukturella lösningar
 • Holdingbolag som vill etablera nya affärsområden
 • Mindre-, medelstora- och börsnoterade företag
 • Utländska företag som vill in på den svenska marknaden
 • Företagsledare/privatpersoner som vill driva egen verksamhet

Uppdrag kan variera från att ha hjälpt kunder med enstaka företagsköp eller försäljningar till uppdragsgivare där vi medverkat med ett stort antal förvärv. Som exempel; För en av våra uppdragsgivare har vi hjälpt till att bygga olika industrikoncerner inom bl.a. el-/elektroniksektorn och materialhantering/sjukvårdsprodukter i såväl Sverige som Finland/Europa och till dagens datum har vi medverkat till förvärv av 19 företag, med idag miljardomsättning.

Säljuppdrag

Primärt; Agentur/importföretag, grossist/handelsföretag, tillverkande företag och företag inom tjänste/kunskapssektorn med en omsättning mellan 50 - 1000 MSEK och

 • Ägarleda mindre & medelstora företag
 • Avknoppningar av icke strategiska innehav
 • Generationsskifte.