Meddelande

TillväxtGruppen tjänster

 

Vid anlitande av våra tjänster är rådgivning ofta en integrerad del vid de olika affärsprocesserna, men separat ges även rådgivning i specifika ämnesområden inom M&A.

De olika tjänsterna och affärsprocesserna beskrivs övergripande nedan och vidare under respektive rubrik.

Tillväxtstrategier
Genomgång av visioner och övergripande målsättningar för vidareutveckling
Strategiska tillväxtmål och medel för att uppnå uppställda visioner
Allmän rådgivning och analys av olika affärsprocesser, vid ägarförändringar m.m.
Företagsledningskonsultation
Tillväxtstrategier rent allmänt vid företagsförvärv & strukturlösningar

Företagsförvärv
Målsättningar, förvärvsstrategier, förvärvsplaner, sökprofil
Förvärvsprocessen vid strategiska företagsförvärv genom köpuppdrag
Marknadsundersökningar, branschanalyser av hela branscher, del segment eller specifika företag
Förvärvskonstruktioner
Förvärvsprocesser från analys till avslut/integration

Strukturlösningar
Målsättningar för uppnående av visioner och tillväxtstrategier
Strategi för strukturlösningar
Fusioner i olika branscher
Omstruktureringar
Konstruktioner, konsekvenser m.m.
Strukturprocesser från analys till avslut/integration

Företagsöverlåtelser
Överlåtelsestrategier
Försäljningar av ägarleda företag, generationsskiften, dotterbolag/verksamheter/divisioner/affärsområden
Företagsanalyser                                                                                                         
Företagsvärdering, Företagsprissättning                                                                                               Nulägesbeskrivningar, PM, Sales Memorandum, företagsbeskrivning
Säljkonstruktioner, konsekvenser
Överlåtelseprocesser från analys till avslut/integration

Kapitalanskaffning
Anskaffning av kapital för onoterade företag och ägarspridning via samarbetspartner
Rådgivning och kapitalanskaffning/ägarbreddning i medelstora och mindre företag i samband med strukturlösningar, företagsförvärv och andra förändringsprocesser