Meddelande

Nätverk & samarbetspartner

Nätverk & samarbetspartner

 

TillväxtGruppens nätverk & samarbetspartner, , spänner över många områden, sektorer och branscher och som successivt utökas. Det möjliggör att vi i ett tidigt skede kan bedöma och värdera olika marknader och affärsmöjligheter.

I vårt nätverk finns kompetens och erfarenhet förutom specialister inom olika branscher, M&A kompetens såsom; konsulter inom den finansiella sektorn, juridisk kompetens, ekonomiska och skatteexperter, administration, management- och organisationskonsulter, human- och strukturkapital m.fl.

Vi kan härmed skapa olika projektanpassade                                 

samarbetspartner

"Tillväxtteam" för olika uppdrag, där TillväxtGruppen kommer att ha en ledande roll som projektledare. 

Se vidare kontakter under LÄNKAR