Meddelande

TillväxtGruppens roll

TillväxtGruppens roll är att aktivt medverka som projektledare och bistå Säljaren i en överlåtelseprocess.

TillväxtGruppen identifierar kandidater och föreslår lämpliga spekulanter inom ramen för kravprofilen och köparkategorier. Vidare att medverka och utföra de olika aktiviteterna och faserna i processen och gärna i samverkan med Säljarens andra rådgivare, som revisor, styrelse, etc. om Säljaren så finner lämpligt.

TillväxtGruppen tillhandahåller allt underlag som erfordras för att kunna åstadkomma denna överlåtelse. Säljaren förser däremot TillväxtGruppen med information om företaget.