Meddelande

Många frågeställningar

 

Det är många frågeställningar för Dig som Säljare.

En av de vanligen förekommande frågorna är hur man hanterar intern information, vilken information kan lämnas ut, affärshemligheter etc. Många Säljare anser att sekretess är av avgörande betydelse för att släppa information om sitt livsverk och att personal, kunder, kreditgivare, leverantörer och övriga i företagets omvärld hålls utanför tills en överlåtelse är genomförd.

Från fall till fall kan en skriftlig sekretesshandling avkrävas av en köpare före utlämnande av företagshandlingar.

En köpare kommer att ställa många frågor och som Säljare får man vänja sig vid att företaget, livsverket kommer att skärskådas av köparen. Köparen har behov av att införskaffa information om företaget som ett beslutsunderlag vid ett förvärv. En god regel är att oavsett när man planerar en försäljning, ha som regel, att alltid ha företaget säljbart. En ägare skall dessutom se till att företaget fungerar normalt under en försäljningsprocess.

Egna frågeställningar om företaget kan vara väl så betungande. Här är några ex.

  • När kan det vara rätt tid att sälja?
  • Vem är rätt köpare?
  • Köparens kompetens och möjligheter att trygga företagets fortlevnad och ta socialt ansvar för de anställda?
  • Vad blir kundernas och leverantörernas reaktion vid en försäljning?
  • Vad är rätt värde på företaget?
  • Hur presenteras företaget på rätt sätt, vilken information skall lämnas ut?
  • Hur utformas hållbara avtal, juridiskt och skattetekniskt?
  • Vad blir kvar netto efter alla kostnader?·
  • Vilket engagemang erfordras efter en överlåtelse?