Meddelande

Delägarskap - Expansionskapital sökes

Bli delägare i framtidens nya globala teknikkoncept för

förnyelsebar energi!

Alla pratar om att vi snarast möjligt behöver ställa om till användning av förnyelsebar energi. Fossil energi är på upphällningen och det är dags att vi börjar fasa ut både oljan och kärnkraft.

Vår uppdragsgivare erbjuder genom nyutvecklad svensk immateriellt skyddad spjutspetsteknologi, en systemlösning - för miljövänlig och förnyelsebar geotermisk energi till elproduktion, värme, kyla och kaskadbaserade värmeprodukter. Detta genom uppförande och drift av lokala geotermiska kraftvärmeverk.

I jordens kärna alstras enorm värme som genereras och sprids till den övre jordskorpan. Det unika med systemet är att man nu kan ta tillvara och omvandla även lågtempererad geotermisk energi i jordskorpan.

Konceptet är skalbart och tack vare systemets unika prestanda kan kraftverken etableras i princip överallt på jordklotet. All världens energiproduktion kan på så sätt revolutioneras och tillväxtpotentialen för bolaget blir därmed enorm.

Ambitionen för Sverige är att hela samhällen ska kunna drivas av förnyelsebar energi genom utplacering av lokala kraftvärmeverk.

Systemet är utvecklat inom Campus Alfred Nobel i Karlskoga gemensamt med grundaren.

Nu finns det möjlighet för dig som vill vara med på denna spännande resa genom ett delägarskap i bolaget på olika nivåer. För mer information angående investeringsmöjligheten i i bolaget, vänligen kontakta någon av oss:

 

TILLVÄXTGRUPPEN                            RELATIONISTA
Sten-Åke Wedberg                                 Annmarie Palm
Telefon: 070-878 09 30                          Telefon 070-586 23 67

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Välkommen!

 

__________________________________________________________________________ 

Nu har du möjlighet att investera i ett spännande framtidsföretag inom Cleantech

Ett etablerat nischföretag inom belysningsbranschen söker finansiering för en verksamhetsutveckling innefattande marknadsexpansion och positionering högre upp i värdekedjan. För en investerare kan detta bestå av ett delägarskap samt ett aktivt engagemang och hjälp med affärsutveckling på minst styrelsenivå.

 

Produkterbjudande 

 • Företaget har utvecklat ett styr- och övervakningssystem för Intelligent Vägbelysning,
 • Produkten ger stora möjligheter för kunden att reducera sina kostnader både när det gäller energi och underhållskostnader,
 • Mätningar på installerade system visar en energibesparing på 50-60%, 
 • Produkten är flexibel och ger olika instegsmöjligheter som kan anpassas till kundens situation och investeringstakt,   
 • Ett stort antal referenskunder finns med nyckelkunder som Göteborg och Stockholm stad samt Vägverket och Banverket,
 • Vidareutvecklingen av produkterbjudandet drivs i huvudsak av utveckling av tjänster.

 

Företagsöversikt 

 • Etablerat 1995,
 • Omsättning 2009 ca 9 MSEK,
 • Anställda 5 personer samt externa konsultresurser,
 • Hög kompetens inom sin marknadsnisch,
 • Flexibel slimmad organisation med hög entreprenörsanda,
 • Beläget i Stockholmsregionen, 
 • Företaget är nu inne i en förändringsprocess från produktorientering till tjänste- & serviceinriktad verksamhet, som ger möjlighet till en bättre kontakt med slutkund, ökad applikationskompetens och därmed en bättre möjlighet att själv påverka sin marknadsposition och lönsamhet. 

Företaget befinner sig i en marknadsposition, där det finns mycket stor potential till vidareutveckling.  Bolaget har många styrkefaktorer och framtidsmöjligheter vilket med den profil företaget representerar är en mycket god plattform och grund för ytterligare tillväxtmöjligheter. Ägarna vill nu få finna en investerare / delägare, som vill vara med på denna spännande framtidsresa gemensamt med nuvarande ägare.

Kontakta oss för en vidare presentation av Dina intentioner som tänkt investerare / delägare. Naturligtvis under den sekretess Du kräver per telefon, telefax, e-mail. Stämmer Din sökprofil på företaget, så kanske detta är första steget mot en intressant ny värdeutveckling. Före utlämnande av information vill vi ha en sekretessförbindelse undertecknad.

Kontaktperson; Sten-Åke Wedberg

Tel 08-791 99 00 | dir tel 08-247500 | mobil 070-878 09 30                    

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.