Meddelande

Human due diligence

 

Ta pulsen på kompetensen innan förvärv

Artikel i bilaga i DI under temat M&A, den 6 nov 2007.              Text Sofia Bernett

Ett av de vanligaste misstagen vid bolagsförvärv är att ta humankapitalet för givet. Detta trots att företag står och faller med medarbetarna.

 – Som köpare måste man ställa rätt frågor om personalstyrkan – det är minst lika viktigt som att granska företaget legat och finansiellt, menar Sten-Åke Wedberg, vd för TillväxtGruppen.

Det är inte ovanligt att ett bolags viktigaste tillgång – dess humankapital – förändras drastiskt efter att företaget har köpts upp. Inte sällan handlar det om att nyckelkompetens försvinner, något som i sin tur kan ge en snöbollseffekt inom företaget.

Det beror många gånger på att köparen inte skapat sig en tillräckligt god bild av de anställda. Man gör en grundlig finansiell granskning, men utgår från att personalläget kommer att vara oförändrat efter ett förvärv. Detta oavsett övriga förändringar som sker, exempelvis i fråga om ledarskap och företagskultur. Och det är ofta fel.

Det säger Sten-Åke Wedberg, vd för tillväxtGruppen, rådgivande och medverkande vid förvärv, fusioner och företagsöverlåtelser.

– En ny vd:s ledarstil kanske inte alls passar in i den gamla strukturen. Det kan finnas vissa företagstraditioner som den nya ledningen omedvetet går emot. Sådant skapar missnöje och leder till onödiga avhopp.

Ställ rätt frågor

Sten-Åke Wedberg menar att många köpare inte vet vilka frågor de ska ställa.  

– En finansiell granskning är vad den är – det finns en lång tradition för hur den ska gå till. Analys av humankapitalet däremot, det kräver mer nytänkande och fingertoppskänsla. Det handlar om människor.

     Hans råd är att anlita experthjälp för att göra en lista över de frågor man vill ha svar på av bolagets styrelse och ledning, förutsatt att man själv inte kan få träffa personalen före ett förvärv.

”Var finns kompetensen?”

 – Det kan vara alltifrån relativt enkla saker som de anställdas hälsa och ålder, till mer komplexa frågor som: Hur skulle du reagera på nytt ledarskap? Var finns kompetensen? Finns det kreativitet? Det man bör leta efter är ett harmoniskt bolag där köparen kan genomföra sina avsikter med köpet, och som har potential att gå i rätt riktning.

Klara besked förhindrar oro

Men det är också upp till köparen att skapa harmoni. När ett företag köps upp är det lätt att spekulationer sprids. Om de anställda inte får klara besked föder det oro och instabilitet. Sten-Åke Wedberg fortsätter:

 – Alla vill vi känna trygghet i vår arbetssituation. Då är det viktigt att ha en rak kommunikation med det uppköpta bolagets personal. Det skapar lugn. Men det förutsätter också att man som köpare är klar över  vilka visioner och mål man har med förvärvet.

Vilka är dina bästa tips för en smidig övergång?

– Det viktigaste för ett lyckat uppköp är insikten om att det oftast är på personalsidan som det uppstår problem – inte den finansiella. Ta in konsulter och psykologer för utvärdering. Se sedan till att förebygga och mildra osäkerhet bland de anställda. Var ärlig och rak. På så sätt ökar du chanserna att behålla nyckelkompetensen inom företaget.

Sten-Åke Wedberg ser en positiv utvecklingen för humankapitalanalys.

– Om man inte ”tar pulsen” på kompetensen innan ett förvärv missar man viktiga bitar av företagsbesiktningen. Det inser allt fler företag.

Om TillväxtGruppen

TillväxtGruppen sysslar med rådgivning och aktiv medverkan vid förvärv och fusioner, strukturlösningar, ägarförändringar och andra tillväxtrelaterade uppdrag. Företaget jobbar i nätverk och skräddarsyr team för varje enskilt uppdrag. I teamen ingår ibland experter på ”human due diligence”.